האם צריך לזרוק חפץ שנפגם?

תלוי את מי שואלים.
התרבות המערבית מעריכה חדש ו"מושלם". ערכם של חפצים ישנים, בלויים ו/או סדוקים יורד.
תורת הפנג שואי אומרת שיש להיפטר מכל חפץ פגום, גם אם הפגם איננו נראה ממש לעין. עצם הידיעה שהכלי סדוק מספיקה כדי להטריד אותנו, או לפחות להתייחס אליו כאל משהו פגום או בלתי שלם.
ליפנים התייחסות פילוסופית שונה, האומרת שכל הדברים בעולם אינם שלמים ואינם מושלמים וזהו בדיוק סוד קסמם ויופיים.
התרבות היפנית מתייחסת לשינויים, לשברים ולפגמים שמתרחשים במהלך מחזור החיים של כל דבר בחמלה ומציעה שתי פילוסופיות העוסקות ביופי והאסתטיקה של חוסר השלמות.
תורת הוואבי סאבי מתבוננת בטבע ומסבירה שהשלמות והיופי נמצאים בתהליכים עצמם, בסימני הזמן שכל חי או דומם עוברים ובמה שקורה להם. כל דבר משתנה ונמצא בתהליך וזה יופיו. בכל "פגם" יש יופי והיופי יכול להימצא בכל תהליך וזמן.
תורת הקינטסוגי Kintsugi, שפרושו המילולי הוא ״חיבור בזהב״, העניקה לסדקים ולשברים בכלים ערך אסתטי ויופי משל עצמם בעזרת תיקונים מודגשים, בדרך כלל בזהב.
היפנים רואים בסדקים, בשברים, בסימני השימוש חלק בלתי נפרד מערך החפץ ומההיסטוריה שלו ומקבלים את השינויים וההשתנות שלו עם הזמן. התיקון יבליט בכלי סוג חדש של יופי, גם אם הוא כבר לא בצורתו המקורית.
תורת הקינטסוגי שיכללה זאת לאמנות של ממש ומציעה לתקן את השברים באופן מודגש ואסתטי בשלושה אופנים:
crack – ממלאים את הסדק עם תערובת של אבקת זהב ולכה או שרף. הסדק הופך מודגש אך מקבל נופך מוזהב.
piece method- כאשר חסרה חתיכה שלמה בכלי היא תושלם בתערובת הזהב.
joint call – השלמת החתיכה החסרה בכלי על ידי חתיכה דומה מכלי אחר, כמו עבודת טלאים.
לאונרד כהן שר בפזמון השיר Anthem:
Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in.
(תשכח את ההצעה המושלמת שלך. יש סדק בכל דבר. זו הדרך בה האור נכנס).
אז אפשר גם להתייחס אחרת לחפצים ובוודאי לעצמנו. היופי או השלמות אינם אלא מצב משתנה של תודעה.
האם נבחר לפזר על הסדקים שלנו אבקת זהב?

(התמונה מתוך Pinterest)